Kontakt

Skontaktuj się z nami - pomożemy Ci w wyborze najlepszych rozwiązań.

Dane teleadresowe

STALBUDOM Sp. z o.o.
ul. Zgoda 4/7
00-018 Warszawa
tel. (22) 826 04 01, 693 633 123 
faks (22) 826 16 90
[email protected]
Oddział w Tychach:
ul. Towarowa 23/ 2.6.
43-100 Tychy

Biuro:

Marcin Dutkiewicz - Prezes Zarządu
[email protected], tel. 691 385 723
Beata Rumińska - Młodszy specjalista ds. administracyjnych 
[email protected], tel. 693 633 123
Maciej Wrześniewski - Dyrektor ds. finansowych
[email protected], tel. 663 388 007
Aneta Wrześniewska Specjalista ds. finansowych
[email protected], tel. 508 360 681
Wiesława Świeboda - dokumentacje techniczne, marketing
[email protected], tel. 691 499 996

Dział Handlowy:

Paweł Czumaj - Główny Technolog, Prokurent
[email protected], tel. 607 045 790
Sławek Świeboda - Dyrektor Operacyjno - Techniczny, Prokurent
[email protected], tel. 519 380 890
Jarosław Żużel - Dyrektor Handlowy
[email protected], tel. 721 200 473

Dział realizacji:

Henryk Wojdyła - Specjalista ds. technologii i eksploatacji
[email protected], tel. 605 103 002
Andrzej Wojdyła - Kierownik działu zaopatrzenia 
[email protected], tel. 783 784 773
Tomasz Łapan - Specjalista ds. realizacji
[email protected], tel. 692 888 801
Tomasz Mierzwa - Specjalista ds. realizacji
[email protected], tel. 663 673 545
Agnieszka Żak - Technolog 
[email protected], tel. 782 256 450Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS: 0000162203
NIP: 526-00-26-559, Regon: 008502681, Kapitał zakładowy 60.000,00 zł
- Klauzula dotycząca RODO -