O firmie


liczby


Co robimy?

Naszą specjalnością jest oczyszczanie ścieków i obróbka osadów ściekowych. Nie boimy się trudnych, specjalistycznych obiektów.

zakres


Kim jesteśmy?

Działalność rozpoczęliśmy w 1989 roku jako wielobranżowe biuro projektowe. Pierwszy projekt związany z gospodarką wodno-ściekową powstał 9 lat później i dotyczył instalacji napowietrzania komór osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Wińsku. 
W wyniku rozwoju profil firmy zmienił się - aktualnie budujemy komunalne i przemysłowe oczyszczalnie, a także produkujemy urządzenia do oczyszczania ścieków i przeróbki osadowej.

Co nas wyróżnia?

Projektujemy rozwiązania pod konkretne problemy.
Kluczowa jest dla nas wysoka jakość urządzeń i niskie koszty eksploatacji.
Specjalizujemy się w dopasowaniu możliwości technologicznych do już istniejących obiektów. Nie stosujemy typoszeregów - w przypadku miejsc modernizowanych takie rozwiązania tworzą bariery technologiczne i wymuszają zmiany budowlane. Każde nasze rozwiązanie jest "szyte na miarę".


Potrzebujesz pomocy w zakresie oczyszczania ścieków?

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Pomagamy dobrać optymalnie dopasowane do faktycznych potrzeb rozwiązanie.
Zrobimy co w naszej mocy, aby efekt finalny cechował się jak najwyższą praktyczną wydajnością, niezawodnością, a przede wszystkim aby spełniał wymagania jakościowe, procesowe i środowiskowe.