Nasza oferta

Dezynfekcja membranowa

Zastosowanie dezynfekcji membranowej jest w dzisiejszych czasach bardzo ekonomiczną i skuteczną metodą.

Mikro i ultrafiltracja  gwarantują wysoki stopień redukcji drobnoustrojów tj. m.in. E.coli, bakterie z grupy coli, paciorkowce typu kałowego, enterokoki (paciorkowce jelitowe), Legionellae, pasożyty i wirusy
Wirusy posiadaja zdolność do adsorpcji na substancjach stałych a za pomocą membran można znacznie zredukować ich ilość. W odróżnieniu od metody podchlorynu sodu metoda membranowa skutecznie eliminuje pasożyty.

Ta metoda dezynfekcji polecana szczególnie w istniejących oczyszczalniach szpitalnych.

Technologia membranowej oczyszczalni ścieków jest rozwinięciem i unowocześnieniem klasycznej technologii osadu czynnego.
Podstawową różnicę stanowi zastąpienie osadników wtórnych systemem mikroporowych membran filtracyjnych, umieszczonych bezpośrednio w komorze osadu czynnego.

oczyszczanie_membranowe
Zastosowanie membran ultra- lub mikrofiltracyjnych pozwala na dokładną separację wszelkich zawiesin, a także bakterii oraz większości wirusów i zanieczyszczeń w formie koloidalnej.

membrany_opis


Charakterystyka oczyszczalni membranowych:
 • eliminacja osadników wtórnych, a co za tym idzie zmniejszenie kubatur oraz miejsca zajmowanego przez oczyszczalnię,
 • niskie, w porównaniu z układem tradycyjnym, koszty inwestycyjne,
 • wysokie stężenie osadu czynnego, pozwalające na znaczne zmniejszenie kubatur komór osadu czynnego w porównaniu z układami klasycznymi,
 • brak wrażliwości na zmienne parametry osadu i ścieków dopływających - szczególnie ważne przy osadach trudnych do oddzielenia w klasycznych osadnikach,
 • mała różnica ciśnień wymagana do procesu filtracji - niska energochłonność układu,
 • stała wysoka jakość ścieków oczyszczonych,
 • dezynfekcja ścieków oczyszczonych w stopniu bliskim 100%.
Zalety oczyszczalni membranowych:
 • niskonakładowa modernizacja istniejących oczyszczalni - poprzez zastosowanie układu membranowego możliwe jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 3 razy bez zwiększania kubatur, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej jakości ścieków oczyszczonych,
 • w przypadku ograniczonego miejsca na budowę lub rozbudowę oczyszczalni,
 • zalecane szczególnie w regionach  chronionych przyrodniczo i turystycznie,
 • dla obiegów zamkniętych lub wykorzystaniu ścieków oczyszczonych do celów p-poż, nawadniania, jako wody technologicznej etc.
Dysponujemy stacjami pilotowymi, pozwalającymi na przeprowadzenie badań w skali technicznej na istniejącej oczyszczalni. 


W przypadku zainteresowania dezynfekcją ścieków szpitalnych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym specjalistą pod nr telefonu 665 170 955, bądź kontakt mailowy: [email protected].