Nasza oferta

Dezynfekcja UV

Nowoczesna metoda dezynfekcji ścieków, która skutecznie wypiera metody z zastosowaniem chloru.

Ostatnie badania wskazały na UV jako na najbardziej skuteczną metodę w procesie dezynfekcji ścieków. Działanie oczyszczające silnego światła słonecznego polega na trwałej inaktywacji bakterii i wirusów, a korzyści wynikające ze stosowania UV skutecznie eliminują tradycyjne metody dezynfekcji.

Technika ultrafioletowa znalazła szerokie zastosowanie w zakresie od odkażania do utleniania substancji organicznych.
Promieniowanie UV powoduje błyskawiczną reakcję fotochemiczną w kwasie dezoksyrybonukleinowym (DNA), który decyduje o życiu wszystkich mikroorganizmów. Dzięki tej reakcji mikroorganizmy zostają zabite, albo też tracą zdolność rozmnażania się. 

Podczas napromieniowania UV w komórkach zachodzą następujące procesy:

 • przenikanie ultrafioletu przez ścianę komórki, 
 • wysoka energia fotonów UV jest pochłaniana przez proteiny komórek i DNA,
 • UV uszkadza strukturę protein, powodując rozerwanie przemiany materii,
 • następuje chemiczna przemiana DNA, w skutek czego organizmy nie mogą się rozmnażać.

Organizmy niezdolne do przemiany materii i rozmnażania nie mogą powodować choroby.

Promieniowanie UV działa skutecznie na wegetatywne postacie bakterii, wirusów i grzybów.


Etapy Oczyszczania Ścieków przy zastosowaniu metody UV:

I Etap - mechaniczne oczyszczenie - ścieki odprowadzane ze szpitala są wstępnie podczyszczane przy zastosowaniu odpowiednio dobranych urządzeń (krata/ sito/ filtr), które usuwają z nich ciała stałe do momentu uzyskania odpowiedniej ich klarowności. Najistotniejsze jest jak najbardziej skuteczne wstępne podczyszczenie ścieków, co z kolei przełoży się na skuteczną dezynfekcję. Dobór urządzeń do wstępnego podczyszczania oparty jest na wielkości przepływu jak i na uwzględnieniu parametrów, które ścieki muszą osiągnąć w celu ich skutecznej dezynfekcji.


II Etap - właściwa dezynfekcja - podczyszczone scieki kierowane sa do urządzenia UV, gdzie następuję właściwa dezynfekcja polegająca na eliminacji uciążliwych bakterii i wirusów. Tak oczyszczone ścieki, pozbawione w pocesie dezynfekcji UV chorobotwórczych bakterii i wirusów, nie stanowią już zagrożenia i mogą być odprowadzone do istniejącej kanalizacji.

UV-hosp

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zaleca się przeprowadzenie badań w skali półtechnicznej na ściekach przeznaczonych do dezynfekcji.
Badania te mają na celu określenie podstawowych parametrów eksploatacyjnych danego urządzenia (przepuszczalność promieni UV w ściekach, zawartość zawiesiny ogólnej, warunki hydrauliczne itd.) i warunków eksploatacyjnych.

Korzyści i zalety:

 • proces nie wymaga stosowania chemikaliów, a w związku z tym unika się ciągłego nadzoru dodatkowych prac związanych ze stosowaniem np. chloru,
 • brak przykrego zapachu (jak w przypadku stosowania chloru),
 • brak powstawania substancji korozyjnych,
 • dezaktywacja drobnoustrojów następuje w ciągu kilku sekund,
 • niskie koszty eksploatacyjne, wysoka ekonomiczność,
 • odporność na dobowe wahania ilości ścieków oraz zmiany temperatury,
 • możliwość powiększenia systemu w trakcje eksploatacji (układ modularny),
 • możliwość zastosowania w każdym szpitalu według indywidualnych potrzeb,
 • PEWNA dezynfekcja.


Dane techniczne:

Komory naświetlania wykonane są ze stali nierdzewnej. Wewnątrz komór znajduja się wysokowydajne, niskociśnieniowe lampy UV emitujące 254nm w zakresie UV-C

We wszystkich punktach kluczowych dla eksploatacji i bezpieczeństwa umiesz-czono czujniki podłączone do tablicy kontrolno-sterującej.

Układ alarmowy i tryb awaryjny pracy głównych urządzeń systemu reagują na wszelkie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Zainstalowana moc uzależniona jest od ilości przepływających ścieków.

W przypadku zainteresowania dezynfekcją ścieków szpitalnych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym specjalistą pod nr telefonu 665 170 955, bądź kontakt mailowy: [email protected].