Nasza oferta

Napowietrzanie ścieków

W niemal wszystkich oczyszczalniach ścieków (komunalnych jak i przemysłowych) bazujących na metodzie oczyszczania osadem czynnym jednym z najważniejszych procesów jest napowietrzanie ścieków.
Powszechnie wiadomo, że zużycie energii ponoszone na napowietrzanie ścieków wynosi zazwyczaj od 50% do 80% całej energii zużywanej przez oczyszczalnię. Widać tu wyraźnie jak bardzo ważnym elementem jest prawidłowy dobór systemu napowietrzania i jego optymalizacja w zależności od zastosowania.
W systemie napowietrzania sprężonym powietrzem bardzo istotnym jest fakt, że składa się on z wielu pojedynczych elementów, które muszą być wspólnie zoptymalizowane. Wymienić tu należy:
  • dmuchawy,
  • rurociągi,
  • armaturę zaporowo-regulacyjną
  • i dyfuzory.
Należy również zwrócić szczególną uwagę na sposób sterowania procesem napowietrzania. Tylko wtedy gdy wszystkie powyższe elementy są zoptymalizowane można osiągnąć wysoką efektywność i ekonomię natleniania.

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu kompletnych systemów napowietrzania.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu podczas licznych realizacji jesteśmy w stanie zaoferować Państwu swoje usługi. Dotyczy to zarówno obiektów już istniejących z małowydajnym lub źle pracującym systemem napowietrzania, jak i projektowanie i wykonanie nowych systemów.
W zależności od zastosowania (rodzaj ścieków, typ oczyszczalni, kształt komory) oferujemy Państwu systemy składające się z dmuchaw promieniowych lub wyporowych, przewodów sprężonego powietrza oraz rusztów napowietrzających wykonanych w całości ze stali nierdzewnej lub PCV z dyfuzorami elastomerowymi lub ceramicznymi, rurowymi lub talerzowymi.


Rodzaje dyfuzorów:

1. Dyfuzory rurowe typu AS-R

dyfuzory_as_rZostały skonstruowane do specjalnych zastosowań przy napowietrzaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.
Materiał zewnętrznej membrany (EPDM, silikon itd.) dobierany jest w zależności od rodzaju ścieków, które mają być napowietrzane.
Na całej powierzchni membrany znajdują się mikroskopijne otwory, które zapewniają równomierny rozdział sprężonego powietrza po obwodzie całego elementu napowietrzającego.
Istotą dyfuzorów rurowych jest fakt, iż napowietrzają przestrzeń wokół siebie, co poprawia wymieszanie ścieków bezpośrednio nad dnem zbiornika.

2. Dyfuzory talerzowe AS-T

dyfuzory_astPodobnie jak dyfuzory rurowe, dyfuzory talerzowe również występują w wielu wersjach materiałowych.
Na powierzchni "talerza" znajdują się mikroskopijne otwory, które dostarczają do ścieku sprężone powietrze.

3. Dyfuzory ceramiczne ECOQUARTZ

dyfuzory_ecoquartzDyfuzory typu ECOQUARTZ gwarantują najwyższe wskaźniki efektywności natleniania przy jednoczesnym niezawodnym funkcjonowaniu. Składają się one z porowatego materiału będącego mieszaniną naturalnie okrągłych ziaren kwarcu i żywicy syntetycznej.
Przy właściwej eksploatacji charakteryzują się przedłużoną żywotnością w stosunku do dyfuzorów membranowych oraz niższymi stratami ciśnienia. To wpływa na niższe zużycie energii do napowietrzania ścieków i obniża koszty eksploatacyjne oczyszczalni.

4. Dyfuzory grzybkowe

dragonTo system napowietrzania średniopęcherzykowego. Został zaprojektowany specjalnie do długookresowego i bezobsługowego zastosowania w przemyśle w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. System sprawdza się nawet w pracy ze ściekami wysoko obciążonymi węglanem wapnia.