Nasza oferta

Osadniki wód deszczowych

Osadniki oferowane przez Stalbudom przeznaczone są do usuwania zawiesin mineralnych z wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, czy z miejsc składowania części pojazdów itd.

W osadnikach zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz części stałe pływające np. worki, styropian.

Osadnik redukuje zawartość zawiesiny w podczyszczanych ściekach, zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem i poprawia warunki jego pracy.


Osadniki należy stosować zarówno przed separatorami koalescencyjnymi, jak i lamelowymi. Można je również stosować jako samodzielne urządzenia do wyłapywania zawiesin i niewielkich ilości zanieczyszczeń lekkich.

Cechy produktu:
  • możliwość montowania w ciągach jezdnych,
  • posiadają deflektor na wlocie zmniejszający prędkość przepływu przez osadnik,
  • nie posiadają części ruchomych i zużywających się.
Zastosowanie:
  • myjnie samochodowe,
  • drogi, autostrady,
  • place manewrowe, parkingi,
  • składy magazynowe,
  • układy kanalizacji deszczowej,
  • obiekty infrastruktury miejskiej,
  • budownictwo mieszkaniowe.

osadniki