Nasza oferta

Piaskowniki poziome i wirowe

Zadaniem wstępnego podczyszczenia ścieków (do którego wykorzystuje się kraty lub sita) jest wyłapywanie skratek.
Następnie ze ścieków usuwane są zanieczyszczenia mineralne typu piasek czy drobny żwir, co dzieje się przy wykorzystaniu procesu sedymentacji, czyli opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności.

Do tego celu wykorzystywane są zbiorniki przepływowe czyli piaskowniki, które gwarantują zatrzymanie 90-95% piasku o średnicy powyżej 0,2 mm.

Urządzenia dobierane są do konkretnej przepustowości w trzech wymiarach: przepustowości średniej, maksymalnej i minimalnej.
Rodzaj piaskownika wybiera się z kolei w zależności od stopnia separacji piasku, jaki chcemy osiągnąć.
Z piaskownikiem może współpracować płuczka piasku, której zadaniem jest wypłukanie dodatkowo części organicznych.

Opcje dodatkowe piaskowników:
  • możliwość wyposażenia w układ wstępnego płukania piasku,
  • zabudowanie systemu napowietrzania (wspomagającego sedymentację) i/lub odtłuszczacza (usuwającego mieszaniny tłuszczów, olejów organicznych czy mineralnych),
  • wylot z urządzenia można doposażyć w system hermetycznego pakowania skratek - tzw. longopac,
  • dzięki zastosowaniu listew grzejnych, wełny mineralnej oraz okapturzeniu urządzenie może być użytkowane w warunkach zimowych.

WARIANTY:

1. Piaskownik podłużny

To piaskownik w którym ściek przepływa przez zbiornik poziomo. Piasek osadza się na jego dnie, skąd zostaje zagarniety i wyniesiony na zewnątrz urządzenia za pomocą przenośnika.
Piaskownik poziomy (podłużny)

2. Piaskownik wirowy

Jest piaskownikiem w którym ściek przepływa pionowo. Jego budowa wymusza ruch okrężny ścieku, a w wyniku powstających zawirowań piasek osadza się i jest odprowadzany dołem za pomocą przenośnika, natomiast ścieki przepływa górą.

Piaskownik wirowy (pionowy)