Nasza oferta

Prefabrykowane przepompownie

Przepompownia ścieków jest kompletnym obiektem wyposażonym w:
 • zanurzalne pompy,
 • orurowanie,
 • armaturę,
 • układ elektryczny zasilający i sterujący pracą pomp,
 • a także w inne elementy niezbędne do eksploatacji i obsługi pompowni.
Do dna zbiornika przymocowane są podstawy pomp. Do tych podstaw umocowane są prowadnice rurowe (lub linowe) służące do opuszczania i wyciągania pompy oraz rurociąg tłoczny. Na rurociągu zainstalowana jest armatura odcinająca i zwrotna.

W pokrywie znajdują się żeliwne włazy montażowo-obsługowe. Pracą pomp steruje automatyczny układ elektryczny zamontowany w szafce sterowniczej. Sygnały sterujące wychodzą z wyłączników pływakowych.
Przepompownia wyposażona jest w grawitacyjną instalację wentylacyjną.
Całość przepompowni montowana jest w wykopie, gdzie w razie potrzeby, w zależności od warunków geologicznych, wylewany jest betonowy pierścień dociążający.

Na życzenie oferujemy również dostawę żurawika służącego do montażu i demontażu pomp ułatwiającego wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych.

Korpusy pompowni mogą być wykonane w dwóch wariantach materiałowych:

 1. wykonane z polimerobetonu
Polimerobeton składa się z 90% z wysuszonego wypełniacza kwarcytowego o granulacji do 10mm i lepiszcza, którym jest żywica poliestrowa. Zbiorniki z polimerobetonu cechują następujące zalety: szczelność i gładkość powierzchni, nienasiąkliwość, odporność chemiczna, długa żywotność, wysoka wytrzymałość mechaniczna, możliwość nawiercania, klejenia i laminowania.
 • Dostępne średnice – 1000, 1200, 1500, 2000 mm,
 • Wysokość maksymalna 8,0 m,
 • Dostawa do wysokości 6,0 m w jednym elemencie, powyżej 6 m do sklejenia na miejscu posadowienia.
 1. wykonane z żelbetu
 • Dostępne średnice - 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 mm,
 • Wysokość maksymalna 9,0 m,
 • Dostawa, w zależności od średnicy: dennica o wysokości od 1000 mm do 2600 mm, nadbudowa z kręgów o wysokości 250, 350, 500, 1000 mm.

Pokrywy

Dla pompowni zlokalizowanych poza ciągami pieszymi klasy A wyposażone we włazy prostokątne wykonane z blachy ze stali nierdzewnej.
W przypadku lokalizacji pompowni w ciągach komunikacyjnych klasy D wyposażone w typowe włazy żeliwne o średnicy 600 lub 800 mm.

Króćce przyłączeniowe

Korpusy wyposażone są w przejścia szczelne zapewniające łatwe podłączenie przewodów zewnętrznych oraz zapewniające trwałość i szczelność połączeń.

Wyposażenie dodatkowe

Pompownie wyposażone są w dwa kominki wentylacyjne zapewniające odpowiednią wentylacje zbiornika, aluminiową drabinkę oraz pomost technologiczny (zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy).

Rurociągi tłoczne wraz z armaturą

Rurociągi tłoczne, śruby, kotwy wykonane są ze stali nierdzewnej. Na każdym rurociągu tłocznym zamontowany jest zawór zwrotny oraz zawór odcinający.

Pompy

Standardowe wyposażenie pompowni to dwie lub jedna pompy zatapialne.
Typ pomp dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Najczęściej stosowane pompy to Flygt/ Xylem Water Solutions.

System sterowania

Standardowy system sterowania składa się z szafy przystosowanej do zabudowy zewnętrznej oraz pływakowych sygnalizatorów poziomu.
Podstawowe wyposażenie szafy sterowniczej:
 • sterownik mikroprocesorowy, który załącza (wymiennie) i wyłącza pompy, sygnalizuje stany alarmowe,
 • zabezpieczenie termiczne,
 • przełącznik pracy automat/0/ręcznie,
 • sygnalizacje awarii,
 • licznik czasu pracy każdej pompy,
 • wyłącznik różnicowo prądowy,
 • grzałka z termostatem,
 • zewnętrzna sygnalizacja świetlno dźwiękowa.
Na życzenie Inwestora, możliwa jest dowolna konfiguracja układu sterowania, włącznie z zastosowaniem systemu zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy pompowni.