Nasza oferta

Separatory olejowe

Firma Stalbudom jest dystrybutorem separatorów cieczy lekkich (węglowodorów) i tłuszczów oraz osadników do separatorów i wód deszczowych.

Oferujemy separatory substancji ropopochodnych według następujących typów:

 1. Typ OL (podstawowy) to separatory o przepustowościach od 1,5 do 150 l/s służące do oczyszczania wód opadowych między innymi z: dróg, parkingów, stacji paliw, myjni, czy serwisów pojazdów. Aprobata techniczna: AT/2006-08-0280.

 2. Typ OL-OH (z obejściem hydraulicznym wewnętrznym) to separatory o przepustowościach nominalnych od 6 do 150 l/s służące do oczyszczania wód opadowych między innymi z: dróg, parkingów, terenów przemysłowych itp. Aprobata techniczna AT/2006-08-0294.

 3. Typ OL-OS (zintegrowane z osadnikiem) to separatory o przepustowościach nominalnych od 1,5 do 50 l/s służące do oczyszczania wód opadowych między innymi z: dróg, parkingów, stacji paliw, myjni czy serwisów pojazdów. Cechą tych separatorów jest zastosowanie powiększonej objętości części osadowej zbiornika urządzenia, co w uzasadnionych przypadkach może zastąpić użycie osadnika przed separatorem. Aprobata techniczna AT/2006-08-0281.

Cechy produktu:

 • Wykonane na bazie zbiorników żelbetowych lub PEHD,
 • Wyposażenie wewnętrzne ze stali kwasoodpornej lub PE,
 • Możliwość montowania w ciągach jezdnych,
 • Możliwość zastosowania urządzeń alarmowych.

Zastosowanie:

 • myjnie samochodowe,
 • drogi, autostrady,
 • place manewrowe, parkingi,
 • składy magazynowe,
 • układy kanalizacji deszczowej,
 • obiekty infrastruktury miejskiej,
 • budownictwo mieszkaniowe.

Gwarantujemy najwyższą jakość urządzeń, które produkowane są zgodnie z wytycznymi obowiązujących norm PN-EN 858 cz. I i II oraz PN-EN 1825 cz. I i II.
Jakość potwierdza przejście próby na skuteczność oczyszczania przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 858 cz. I.

Oferowane separatory są autorskim projektem polskich inżynierów i projektantów, tym bardziej zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą.

separator olejowy