Nasza oferta

Złoża biologiczne BioCurlz

Proces hybrydowy – biomasa zawieszona + biomasa osiadła

W celu optymalizacji prowadzenia procesu oczyszczania biologicznego osadem czynnym dla zmiennej wydajności hydraulicznej oraz ładunku zanieczyszczeń proponujemy zastosowanie modułów złoża biologicznego Cleartec® BioCurlz, które zwiększa ilość biomasy w reaktorze. Modułowa budowa umożliwia dostosowanie rozmiaru klatek pod każdy reaktor biologiczny. Przytwierdzone do dna komory klatki na etapie eksploatacji nie wymagają prac konserwacyjnych/ serwisowych.

Cleartec_złoża

Poprzez zastosowanie technologii BioCurlz następuje zwiększenie wydajności procesu biologicznego oczyszczania ścieków poprzez podwyższenie ilości biomasy, która nie jest możliwa do osiągnięcia w konwencjonalnym procesie z zastosowaniem osadu czynnego. Wydajność zostaje poprawiona przez montaż pakietów z zamontowanym tekstylnym podłożem służącym jako nośnik, na którym po krótkim czasie powstaje biofilm. Powstałe złoże zawieszone zwiększa istniejącą ilość biomasy w systemie i przyczynia się do znaczącej poprawy wydajności oczyszczania.

biocurlz

Zastosowanie procesu hybrydowego pozwala m.in. na:
  • zwiększenie ładunku zanieczyszczeń dopływającego do komory biologicznej;
  • zwiększenie wieku osadu;
  • obniżenie indeksu osadowego dzięki poprawieniu właściwości sedymentacyjnych.

Zalety BioCurlz:
  • złoże tkaninowe jest odporne na działanie środków chemicznych i działania mechaniczne – nie zużywa się, ani nie zrywa w normalnych warunkach pracy,
  • forma i struktura złoża zapewnia dużą powierzchnię wzrostu bez ryzyka zatykania;
  • niewielki wpływ na objętość czynną komory;
  • wzrost bakterii także w środowisku turbulentnym;
  • podnoszona konstrukcja modułowa umożliwiająca kontrolę biomasy;
  • w przypadku konserwacji: czyszczenie strumieniem wody bez potrzeby demontażu złóż.

BioCurlz_różnice

W przypadku zainteresowanie technologią BioCurlz wykorzystującą złoża biologiczne zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami: