Nasza oferta

Kompostownia bębnowa osadów

Kompostowanie osadów w technologii bębnowej to w pełni kontrolowany proces (zwłaszcza pod kątem kontroli odorów) umożliwiający przekwalifikowanie osadu na produkt dopuszczony do obrotu zewnętrznego, czyli niebędący już odpadem.

W 2013 roku, jako firma Stalbudom, zajęliśmy się problemem przeróbki osadów – jednak nie tylko aspektem mechanicznego odwadniania, ale również przetwarzaniem ich na produkt finalny, jakim jest nawóz organiczny.

Analizując uwarunkowania technologiczne oraz zapotrzebowanie na zagospodarowanie różnych rodzajów odpadów, podjęliśmy wyzwanie stworzenia instalacji z pełną ofertą produktu, która umożliwi przetwarzanie wspólnie z osadami ściekowymi wszelkiego rodzaju odpadów organicznych (bioodpadów, gałęzi z wycinek, liści, trawy, słomy itd.) na kompost, z jednoczesnym przekwalifikowaniem go na nawóz organiczny zgodnie z zapisami Ustawy o nawozach i nawożeniu.

Kompost, który ma zostać przekwalifikowany na nawóz organiczny, musi przejść pełną, skomplikowaną procedurę badawczą oraz uzyskać opinie stosownych instytutów naukowych; dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i opinii może przejść procedurę dopuszczenia go do obrotu i wpisania na listę nawozów Ministra Rolnictwa. Nasza oferta obejmuje również przeprowadzenie tego procesu za Inwestora.


Kompostownie bębnowe - instalacja
[Kompostownia bębnowa - instalacja firmy Stalbudom]


Przebieg procesu w technologii kompostowania bębnowego wygląda następująco:
  1. Osad z mieszaniną słomy, liści czy trawy, wprowadzany jest do bębna kompostującego. Pojemność bębna dostosowywana jest do wytycznych projektowych i osiąga maksymalnie 130 m3. Odpady większe gabarytowo są przed zmieszaniem rozdrabniane, następnie wstępnie mieszane w odpowiednich proporcjach i zadawane na początek bębna.
  2. Wewnątrz bębna mieszanina jest napowietrzana, a temperaturę kontroluje układ czujników, dzięki czemu w bębnie utrzymywany jest jej stały poziom. Zarówno układ zadawania odpadów do bębna, sam bęben, jak i układ odbioru kompostu z bębna są hermetyczne, w związku z czym nie ma możliwości emisji złowonnego powietrza na zewnątrz instalacji. Tym samym najbardziej uciążliwa faza procesu – tzw. faza gorąca – przebiega w izolowanym termicznie bębnie, z którego złowonne poprocesowe powietrze odciągane jest do biofiltra i oczyszczane.
  3. Dzięki obrotowi bębna otrzymujemy stałą mieszankę o jednolitym, zhomogenizowanym składzie i skracamy proces fazy gorącej do dwóch tygodni. Po tym okresie kompost systemem przenośników usuwany jest z bębna na zewnątrz, nie posiada już cech złowonnych, ma postać ziemistą i jednorodny skład. Kompost taki po wystudzeniu może być magazynowany w monopryzmach na terenie magazynu, skąd wywożony będzie do miejsc docelowego zagospodarowania.
  4. Proces prowadzony jest w układzie liniowym, co oznacza, że na bieżąco doprowadzane są nowe porcje odpadów do kompostowania, a partie kompostu wyrzucane są z bębna.


kompostowanie osadów
[Kompost - produkt finalny po instalacji kompostowni bębnowej firmy Stalbudom]


Do dnia dzisiejszego firma Stalbudom zrealizowała na terenie Polski kilka takich instalacji. Kolejne znajdują się w końcowej fazie inwestycyjnej, a kilka następnych jest na etapie projektowania i uzyskiwania uzgodnień administracyjnych.

W przypadku zainteresowania procesem kompostowania zachęcamy do kontaktu - chętnie zorganizujemy wyjazd referencyjny i opowiemy o szczegółach procesu.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w FE nr 6/2020 - Kompostowanie osadów w technologii bębnowej.