Nasza oferta

Sita spiralne do separacji skratek

Zadaniem sit (identycznie, jak krat) jest usunięcie ze ścieku części stałych o rozmiarach powyżej 2 mm, co dzieje się za pomocą zjawiska fizycznego zwanego cedzeniem. 
Zatrzymane cząstki nazywane są skratkami. Są to głównie zanieczyszczenia, które nie rozkładają się biologicznie - typu kamienie, szmaty, puszki itd. Ich zatrzymanie ma na celu zagwarantowanie bezawaryjnej pracy dalszych elementów technologicznych oczyszczalni.

Zasada działania:
Ściek przepływa przez perforację, która zatrzymuje skratki.
W momencie podniesienia się poziomu ścieku sonda załącza część wynoszącą urządzenia i skratki za pomocą szczotki czyszczącej (zamontowanej na spirali bezwałowej) zagarniane są z perforowanego koryta.
Rozpoczyna się ich transport w kierunku wylotu urządzenia, podczas którego skratki zostają wypłukane z części organicznych.
W końcowej fazie transportu skratki przechodzą przez część odwadniającą – ulegają wstępnemu sprasowaniu. Odciśnięty ze skratek ściek trafia do kanału, a sprasowane skratki zostają wyrzucone na zewnątrz i mogą być poddane dalszej obróbce w prasoprzenośniku lub prasopłuczce. 

Opcje dodatkowe sit spiralnych:
  • urządzenia w końcowej fazie transportu mogą zostać doposażone we wstępny układ płukania i prasowania skratek,
  • sam wylot z urządzenia może być również doposażony w system hermetycznego pakowania skratek - tzw. longopac,
  • dzięki zastosowaniu listew grzejnych, wełny mineralnej oraz okapturzeniu urządzenie może być użytkowane w warunkach zimowych.
WARIANTY URZĄDZENIA:

1. Sito zabudowane w kanale:

Przeznaczone jest do zabudowy w otwartych lub częściowo zamkniętych kanałach przepływowych.


Sito w kanale

2. Sito w zbiorniku:

Idealnie nadaje się do małych obiektów oraz do stacji zlewczych - jako wstępne podczyszczenie mechaniczne ścieku dowożonego.
Organ roboczy, czyli sito, zamontowane jest w zbiorniku o kształtach dopasowanych do wymagań technologicznych oraz gabarytów urządzenia. Takie rozwiązanie pozwala na dowolność w zastosowaniach, dopływ do urządzenia pompowy lub grawitacyjnych oraz montaż wewnątrz jak i na zewnątrz.

Sito w zbiorniku

3. Sito pionowe:

Montowane jest pod katem 900 w przepompowniach ścieków, w rurociągach lub w kanałach doprowadzających ścieki. Jest zautomatyzowaną alternatywą krat koszowych oraz krat mechanicznych, wymagającą zdecydowanie mniejszej uwagi eksploatatora.

Sito pionowe